top of page

Välkomna till årsmöte för Frikyrkan Ung Insjön en del av Equmenia.

Söndag 29/1 kl 16:00 i Frikyrkan, Insjön.

 

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet kan lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning senast 11/1 till:
Pia Park, pia.frikyrkan@gmail.com

 

Här är årsmöteshandlingar: 
Dagordning
Årsredovisning

I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. 

Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

bottom of page