top of page

16+

  • Undervisning och gemenskap

  • Söndagar klockan 19:00

  • Årskurs 1 på gymnasiet och uppåt​

Ungdomssamlingen är till för de ungdomar som vill ta ytterligare ett steg på sin upptäcktsresa i den kristna tron. Ungdomarna samtalar om livet, döden, kärleken, ondskan och andra svåra, men stora och viktiga frågor. De får också möjlighet att fördjupa sig i sin Gudsrelation. Lovsång, tillbedjan och bön med och för varandra är ovärderliga ingredienser i samlingen.

bottom of page