top of page

Seniorscout

  • Avancerat friluftsliv

  • Måndagar klockan 18.00–20.00

  • Årskurs 7 och uppåt​

Juniorscout, patrullscout och seniorscout

Vi har tre grupper inom vår scoutverksamhet: juniorscout, patrullscout och seniorscout. För att vara med på scout krävs ingen föranmälan. Alla barn och ungdomar är välkomna! En vanlig kväll börjar och slutar i regel i kyrkans lokaler, men aktiviteterna kan vara både inom- och utomhus.

Anmälan, medlemsavgift och försäkring

I samband med anmälan tar vi en medlemsavgift på 100 kronor per barn och kalenderår som betalas in på bankgiro 646-6940 eller swish 123-690 14 90. Uppge barnets namn och personnummer vid betalning. På väg till, från och under själva scoutkvällarna är barnen försäkrade.

Scout – en anrik och populär verksamhet

Scouting har blivit något av ett adelsmärke för församlingens barn-och ungdomsarbete. Tusentals Insjöbor har sedan början av 60-talet varit scout och verksamhetens popularitet är fortsatt stark. Scouterna leker, tävlar, bygger, hantverkar, bakar, spelar teater och musik – om de inte drar ut i naturen på vådliga äventyr vill säga. Årets höjdpunkt är lägret i Busmor där inövade knopar och införskaffad färdighet med yxa och kniv kommer väl till pass.

bottom of page