top of page

13+

  • Undervisning och gemenskap

  • Söndagar klockan 19:00–21:00

  • Årskurs 7–9​

13+ är för dig som vill upptäcka mer om vem Gud är, vill lära dig mer om bibeln,  vill utforska vad Gud vill göra genom dig idag och vill sätta honom först genom ett liv i tillbedjan. 

bottom of page